Nội thất Uyên Khang

Địa chỉ: 163 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902.245.049

Email: noithatuyenkhang@gmail.com